محصولات آرایشی | دارای تخفیف
 • ٪۱۰ریمل حجم دهنده و بلند کننده و تفکیک کننده Drama کاپریس
  ریمل حجم دهنده و بلند کننده و تفکیک کننده Drama کاپریس
  ۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان
 • ٪۱۰کرم پودر ضد چروک و حساسیت Teint Parfait شماره N2 کاپریس
  کرم پودر ضد چروک و حساسیت Teint Parfait شماره N2 کاپریس
  ۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۹,۴۰۰ تومان
 • ٪۱۰کرم پودر دبورا مدل 24Ore Perfect
  کرم پودر دبورا مدل 24Ore Perfect
  ۱۲۳,۰۰۰ ۱۱۰,۷۰۰ تومان
 • ٪۱۰کرم پودر لیفتینگ دبورا
  کرم پودر لیفتینگ دبورا
  ۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۱,۳۰۰ تومان
 • ٪۱۰کرم پودر دیلی دریم دبورا
  کرم پودر دیلی دریم دبورا
  ۱۶۳,۰۰۰ ۱۴۶,۷۰۰ تومان
 • ٪۱۰رژ لب مات Rouge Amour شماره Q18 کاپریس
  رژ لب مات Rouge Amour شماره Q18 کاپریس
  ۱۰۸,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰ تومان
 • ٪۱۰رژلب مخملی Rouge Velours شماره 35 کاپریس
  رژلب مخملی Rouge Velours شماره 35 کاپریس
  ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان
 • ٪۱۰رژلب مخملی Rouge Velours شماره 69 کاپریس
  رژلب مخملی Rouge Velours شماره 69 کاپریس
  ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان
 • ٪۱۰رژلب مخملی Rouge Velours شماره 74 کاپریس
  رژلب مخملی Rouge Velours شماره 74 کاپریس
  ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان
 • ٪۲۰کرم پودرحاوی روغن آرگان آموتیا
  کرم پودرحاوی روغن آرگان آموتیا
  ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان
 • ٪۲۰ریمل حجم دهنده و بلند کننده مژه آموتیا
  ریمل حجم دهنده و بلند کننده مژه آموتیا
  ۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان
 • ٪۲۰پنکیک دوکاره آموتیا حاوی روغن آرگان
  پنکیک دوکاره آموتیا حاوی روغن آرگان
  ۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان
 • ٪۲۰رژلب مایع براق آموتیا
  رژلب مایع براق آموتیا
  ۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان
 • ٪۲۰رژلب مایع آموتیا مدل Fasten Up
  رژلب مایع آموتیا مدل Fasten Up
  ۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان
 • ٪۲۰ریمل سه کاره سد کشن آموتیا
  ریمل سه کاره سد کشن آموتیا
  ۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان
 • ٪۲۰خط چشم فاین لاینر آموتیا
  خط چشم فاین لاینر آموتیا
  ۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ٪۱۰کرم پودر فاقد چربی MAP BEAUTE مدل OIL-FREE
  کرم پودر فاقد چربی MAP BEAUTE مدل OIL-FREE
  ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
 • ٪۱۰بالم لب کامان مدل HONEY SHINE
  بالم لب کامان مدل HONEY SHINE
  ۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان
 • ٪۱۰بالم لب کامان مدل SOUR CHERRY SHINE
  بالم لب کامان مدل SOUR CHERRY SHINE
  ۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان
 • ٪۱۰بالم لب کامان مدل STRAWBERRY SHINE
  بالم لب کامان مدل STRAWBERRY SHINE
  ۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان